Az rbaycan dating az


22-Oct-2020 07:45

az rbaycan dating az-71

open source dating website code

Officially, about 25 percent of all inhabitants of the country live in Baku's metropolitan area. Baku is divided into twelve administrative raions and 48 townships.Among these are the townships on the islands of the Baku Archipelago, and the town of Oil Rocks built on stilts in the Caspian Sea, 60 kilometres (37 miles) away from Baku.XIII əsrin əvvəllərindən bir qayda olaraq Azərbaycan anlayışı şimala qədər yayılır və onun mənası sürətlə dəyişirdi.Onların ortaq dini və ortaq mədəni-tarixi ənənələri vardır.Baga (now بغ bagh) and kuy are the Old Persian words for "god" and "town" respectively; the name Baghkuy may be compared with Baghdād ("God-given") in which dād is the Old Persian word for "give".Arabic sources refer to the city as Baku, Bakukh, Bakuya, and Bakuye, all of which seem to come from a Persian name.

Orta əsrlərdə Azərbaycan deyiləndə Atropatena çarlığının yerləşdiyi, Araz çayından cənuba doğru Urmiya gölü ətrafındakı ərazi nəzərdə tutulurdu.Şeyx Məhəmməd Xiyabani və yoldaşları özlərini AXC-dən fərqləndirmək üçün İran Azərbaycanının adını Azadıstan qoydular.The Inner City of Baku, along with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower, were inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 2000.