Mga tanging awit ng ang dating daan


04-Nov-2019 09:34

Hindi siya nagpakumbaba at hindi rin sumunod sa ipinangaral ni propeta Jeremias, na nagpahayag ng mensahe ng Panginoon.

mga tanging awit ng ang dating daan-15

not compatible dating

Taong 1980 nang umere ang 30-minutong programa ni Bro. Matapos ang ilang taong pangangaral sa radyo, nakilahok si Bro.

Nangangahulugang Siya ay Dios na marunong din magparusa, lalo pa nga sa Kaniyang mga lingkod.